Buhar Tesisatlarının Ömrünü Uzatmak Mümkün

Buhar Tesisatlarının Ömrünü Uzatmak Mümkün

Endüstriyel tesisler, ısıtma sistemleri ve elektrik üreriminde yaygın olarak kullanılan buhar tesisatı, sağladığı yüksek sıcaklık seviyesi ile iyi bir enerji taşıyıcısı olarak değerlendirilir. Bu anlamda ideal bir ısı taşıyıcısı olan buhar enerjisi, saf ve hijyenik olması dolayısıyla tercih sebebidir.

Buhar tesisatı, diğer sistemlere göre daha karmaşık olduğundan yapımda ve işletmede özen ister. Büyük ısı enerjisi gereken mekanlarda sıklıkla tercih edilen buhar tesisatları, doğru teknik uygulama ve bakım ile istenen performansı vermektedir.

Buhar tesisatı, pek çok alt sistemin bir araya getirdiği bir yapı olarak incelendiğinde; buhar kazanı sistemi, yakıt devresi sistemi, su besleme sistemi, kazan dairesindeki buhar devresi, buhar kullanım devresi, kondens devresi, ısı ekonomisiyle ilgili cihaz ve devreler sıralanabilir. Her biri tesisat içinde ayrı önem ve ehemmiyete sahip olup, profesyonel bakımlar sonucunda buhar tesisatının ömrünü uzatmaktadır.

Özellikle, buhar kazanlarının seçiminde dikkat edilmesi gereken en temel nokta farklı basınçta çalışan kazanların ve buhar devrelerinin oluşturulmasıdır. Buhar ihtiyaçları saptanarak yapılacak işlevsel kazan kapasitesi, buhar tesisatının verimli kullanımına öncelik sağlayacaktır.

Buhar tesisatı konusunda profesyonel firmalarla çalışarak sistemdeki emniyet ve kontrol elemanlarının doğru seçimini, enerji kazanımını ve tasarrufunu doğru yönetebilirsiniz.